Hiển thị tất cả 13 kết quả

-18%
45.000 
-15%
55.000 
-19%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc Xích Chicago Đức Việt 500g

28.500 
-24%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc Xích Cocktail Đức Việt 200g

19.000 
-11%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc Xích Festival 500g

31.000 
-21%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc Xích Hong Khói Đức Việt

31.000 76.000 
-28%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc Xích Hotdog Đức Việt 200g

18.000 
-13%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc Xích Mỹ 500g

48.000 
-10%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc xích Newyork 500g Đức Việt

45.000 
-10%
36.000 
-31%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc Xích Roma Đức Việt 500g

34.000 
-10%

Thực Phẩm Đức Việt

Xúc Xích Thành Viên 500g

81.000 
-33%
30.000 77.500